Основи здоров'я

Тема. Поведінка з рідними, товаришами, друзями, знайомими, незнайомими

Мета: поглибити знання учнів про правила поведінки з рідними, товаришами, друзями, знайомими, незнайомими; показати дітям важливість ставлення до інших з повагою, виконання вивчених правил культурної і безпечної поведінки; виховувати бажання дотримуватись правил етикету та безпечної поведінки.

ХіД УРОКУ

Тема. Правила загартування, їх дотримання в різних умовах

Мета: поглибити знання учнів про вплив загартовування на здоров'я; дати дітям поради щодо загартування; виховувати праг- нення систематично займатися загартовуванням, аби зміцнити влас- не здоров'я.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Їжа, корисна для здоров'я. Народні традиції харчування. Практична робота: вибір корисної для здоров'я їжі

Мета: пояснити учням необхідність вибору корисних для здоров'я продуктів і шкідливість переїдання; познайомити із традиційними національними стравами; навчити вибирати корисну для здоров'я їжу; виховувати естетичні смаки.

Тема. Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів.

Мета: формувати уявлення учнів про особливості росту й розвит­ку; закріпити навички вимірювання свого зросту і маси тіла; вихо- вувати бажання піклуватися про своє здоров'я.

Хід уроку

Вступна бесіда

Тема. Здоров'я і хвороби. Практична робота: моделювання по- ведінки з інфекційними хворими

 
Мета: дати учням уявлення про те, що таке інфекційні хвороби; пояснити правила поведінки з інфекційними хворими; вчити запобі- гати хворобам; виховувати обережність, бажання бути охайним.

Тема. Значення здоров'я для людини

Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для на- вчання, спілкування, праці та шляхи його збереження й зміцнен- ня; навчати обґрунтовувати необхідність дбайливого і бережливого ставлення до свого здоров'я; сприяти формуванню навичок здоро­вого способу життя.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Сторінки

Вчительска мережа online