Основи здоров'я

Тема. Практична робота: вивчення маркування харчових продуктів

Мета: навчити дітей розпізнавати термін придатності харчових продуктів за маркуванням; розвивати мислення, мовлення; вихову­вати самостійність.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Тема. Вибір їжі та страв. Культура харчування

Мета: поглибити уявлення учнів про групи їжі; вчити називати групи їжі, вибирати їжу та страви; прищеплювати навички культу- ри і гігієни правильного харчування; виконувати обачливість, аку- ратність.

Тема. Працездатність учня. Активний відпочинок. Практич­на робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі.

Мета: розширити уявлення учнів про працездатність і відпочи­нок; скласти правила відпочинку на природі, біля школи, у дворі; вчити учнів дотримуватися цих правил; виховувати обережність, відповідальність.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Здоровий спосіб життя. Практична робота: складання влас- них правил здорового способу життя

Мета: розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, про те, що позитивно, а що негативно впливає на здоров'я; сприяти

виконанню учнями правил здорового способу життя з метою набуття навичок здорового способу життя; виховувати відповідальність.

ХіД УРОКУ

Тема. Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається

Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для лю­дини; вчити називати показники здоров'я, розрізняти показники власного здоров'я; вчити дітей тренувати м'язи, розвивати витри- валість; виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Корисні й шкідливі звички та їх вплив на здоров'я в сім'ї і школі

Мета: пояснити учням негативний вплив на здоров'я куріння, гучної музики, довготривалого перегляду телевізійних передач; вчити учнів називати корисні та шкідливі звички, контролювати свою поведінку; виховувати відповідальність за власне здоров'я.

Хід УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Правила етичної поведінки в ігрових ситуаціях

Мета: формувати навички етичної поведінки в ігрових ситуаціях; вчити учнів дотримуватися цих правил у повсякденному житті; виховувати повагу і пошану до оточуючих.

Хід УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Спілкування в різних ситуаціях. Практична робота: мо­делювання ситуацій у магазині, лікарні, бібліотеці

Мета: формувати навички культури спілкування; надати ді­тям інформацію про мовний етикет; збагатити мовлення учнів словами подяки, вітання, вибачення; виховувати культуру поведінки, ввічливість.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Практична робота: розпізнавання позитивних і негативних емоцій

Мета: вчити дітей розпізнавати позитивні та негативні емоції, виражати свої емоції, аналізувати власний емоційний стан; вихову­вати культуру поведінки.

ХіД УРОКУ

Вступна бесіда

Тема. Надання першої допомоги в різних ситуаціях. Практич­на робота: моделювання ситуації надання першої допомоги при не- складних травмах

Мета: дати поняття про першу медичну допомогу при незначних травмах; ознайомити учнів з алгоритмом надання самодопомоги у випадку, коли вдарився або порізався; виховувати самостійність, дисциплінованість, бажання допомагати одне одному.

Сторінки

Вчительска мережа online