Основи здоров'я

Тема. Безпечна електрика

Мета: розширити уявлення учнів про електричні прилади й елек- тричний струм; спонукати учнів до виконання правил безпечного користування електроприладами; виховувати обережність, форму- вати вміння чинити розсудливо.

Тема. Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла

Мета: розширити уявлення учнів про безпеку і небезпеку; фор- мувати вміння та навички, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій вдома під час відсутності батьків; вчити орієнтуватися у темряві; виховувати сміливість, самостійність.

Тема. Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві

Мета: розширити уявлення учнів про основні права дитини в сім'ї та суспільстві; викликати в учнів бажання знати свої права; сприя- ти розумінню учнями важливості прав дитини для розвитку особис- тості; розвивати самостійність.

Тема. Твоя домівка

Мета: формувати уявлення учнів про домівку як рідне гніздо; виховувати дбайливе ставлення до свого дому, бажання піклувати- ся про нього.

ХіД УРОКУ

Вступне слово учителя

Тема. Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини

Мета: поглибити уявлення учнів про шкідливий вплив курін­ня й алкоголю на здоров'я дитини; вчити чинити опір тискові у разі пропозиції закурити, випити алкогольний напій; виробляти нега- тивне ставлення до паління, вживання алкогольних напоїв; вихо­вувати самостійність, наполегливість, рішучість.

ХіД УРОКУ

Тема. Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми

Мета: поглибити уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; вчити то- лерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати культу­ру поведінки.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Тема. Сім'я як чинник здоров'я. Практична робота: рольова гра «Батьки і діти»

Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю як чинник здоров'я; спонукати дітей до виконання обов'язків щодо старших і молодших членів своєї родини; виховувати піклування про здоров'я всіх членів родини, повагу до старших членів родини.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Чинники природи, що сприяють збереженню здоров'я

Мета: ознайомити учнів з чинниками природи, що сприяють збереженню здоров'я людини; формувати вміння використовувати природно-кліматичні фактори для загартовування організму; вчи- ти називати екологічні особливості своєї місцевості; виховувати бе- режливе ставлення до природи.

ХіД УРОКУ

Тема. Корисні та шкідливі мікроби

Мета: дати учням поняття про корисні та шкідливі мікроби; фор- мувати уявлення дітей про інфекційні хвороби; формувати гігієніч- ні навички; виховувати бажання турбуватися про своє здоров'я.

На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва «Ранок», зокрема плакат «Обережно — хвороботворні мік­роби».

Сторінки

Вчительска мережа online