Основи здоров'я

Тема. Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди.

Мета: формувати в учнів вміння обирати безпечні місця для від­починку та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров'ю; допомогти дітям засвоїти правила безпечної поведінки з незнайомими людьми; виховувати обережність, обачливість.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Метро — підземний транспорт. Ти на екскурсії

Мета: розширити уявлення учнів про метро як підземний транспорт; вчити правил користування метро; ознайомити дітей із правилами дорожнього руху, яких треба дотримуватися під час екскурсії; виховувати культуру поведінки.

Хід уроку

Робота із загадкою

Тема. Ти — пасажир

Мета: розширити уявлення учнів про те, хто такі пасажири; вчити правил користування громадським транспортом; ознайоми- ти дітей із дорожньою розміткою й дорожніми знаками, що позна- чають місце зупинки пасажирського транспорту; виховувати куль­туру поведінки.

ХіД УРОКУ

1. Робота із загадками

Я літаю, я літаю,

Тема. Дорога за несприятливих умов. Ознайомлення з дорожні- ми знаками. Практична робота: «читання» учнями дорожніх знаків «Рух пішоходів заборонено», «Слизька дорога».

Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити переходити дорогу за несприятливих умов, читати дорожні знаки; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність.

ХіД УРОКУ

Тема. Дорога з обмеженою оглядовістю. Практична робота: ви- явлення місць з обмеженою оглядовістю на дорогах, прилеглих до школи. Вчимося безпечно переходити дорогу

Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вчити переходити дорогу з обмеженою оглядовістю; виховувати дис- циплінованість пішохода, уважність.

Тема. Безпека в школі. Правила поведінки в школі. Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі

Мета: вчити учнів аргументувати необхідність безпечної поведін­ки в школі для збереження життя й здоров'я, вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом; спонукати школярів до виконання пра­вил безпечної поведінки в школі; виховувати відповідальність за свої вчинки.

Тема. Небезпека від вогню. Що таке евакуація

Мета: розширити уявлення учнів про причини виникнення по- жежі; вчити передбачати наслідки своїх дій; спонукати учнів до ви- конання правил протипожежної безпеки, евакуації з приміщення; виховувати відповідальність.

Тема. Практична робота: проект «Ми бережемо електроенергію!»

Мета: ознайомити школярів із заходами щодо енергозбережен- ня, дати корисні поради; формувати у дітей світогляд дбайливого гос­подаря своєї країни; розвивати зацікавленість учнів до проведення заходів енергозбереження; виховувати відповідальність.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово учителя

Сторінки

Вчительска мережа online