Основи здоров'я

Тема. Гуманне ставлення до людей, які мають проблеми зі здо­ров'ям. Практична робота: моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами

Мета: довести учням необхідність бережливого ставлення до органів зору, слуху, опорно-рухової системи; вчити надавати допомогу людям з особливими потребами; виховувати толерантність, духовність.

ХіД УРОКУ

Тема. Складові здоров'я: фізична, соціальна, психічна, духов­на. Чинники здоров'я

Мета: дати учням уявлення про складові здоров'я, вікові зміни організму, чинники, які впливають на здоров'я; вчити встановлювати взаємозв'язки між складовими здоров'я, виконувати навчальні та фізичні навантаження відповідно до своїх можливостей; виховувати дисциплінованість, відповідальність.

Тема. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового спосо­бу життя

Мета: дати учням уявлення про мистецтво як складову частину загальнолюдської культури, його важливість для здоров'я людини; поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, об­ряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти пре- красне, вести здоровий спосіб життя.

Тема. Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звички. Правда і кривда

Мета: поглибити уявлення дітей про корисні й шкідливі звички, про правду і кривду; вчити розпізнавати власні корисні й шкідливі звички, позбавлятися шкідливих звичок, набувати корисних; виховувати чесність.

ХіД УРОКУ

Вступна бесіда

Тема. Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги й пам'яті

Мета: дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі здоров'ям та навчанням; довести необхідність розвитку пам'яті й уваги; розучити вправи для тренування уваги й пам'яті; вихову­вати допитливість, ініціативність.

ХіД УРОКУ

Мотивація навчальної діяльності

Тема. Не дикі, але небезпечні. Практична робота: моделювання ситуації «Зустріч з незнайомою твариною»

Мета: розглянути можливі небезпеки від свійських тварин; ознайомити учнів із правилами поводження зі свійськими тваринами; виховувати обачливість, турботливе ставлення до тварин.

ХіД УРОКУ

Робота із загадками

Тема. Безпечний відпочинок

Мета: поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки під час відпочинку; вчити уникати небезпек, бути обережними; ви­ховувати відповідальність за власне життя, здоров'я.

ХіД УРОКУ

Робота із загадкою

Сонце пече, липа цвіте.

День прибуває. Коли це буває? (Влітку)

Тема. Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь

Мета: дати уявлення учням про природні стихійні лиха; ознайо- мити з правилами безпечної поведінки під час грізних явищ приро- ди; виховувати дисціплінованість, відповідальність.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Сторінки

Вчительска мережа online