Основи здоров'я

Тема. Пізнаю себе. Практична робота: дослідницький проект «Я — неповторний»

Мета: формувати вміння пізнавати себе, свій стан, вчинки за допомогою тестів; виховувати бажання зміцнювати здоров'я, охороняти і берегти його.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Тема. Цінність і неповторність людського життя

Мета: формувати уявлення про цінність і неповторність людського життя; розвивати розуміння кожною дитиною своєї індивідуальності; виховувати бережливе ставлення до власного життя і життя інших людей.

ХіД УРОКУ

1. Вступна бесіда

Учитель. Що для вас є найціннішим? Чому?

Тема. Воля людини. Вплив бажань і вчинків на здоров'я

Мета: формувати в учнів уявлення про вольові якості людини; вчити аналізувати свої вчинки, обирати між «хочу» і «мушу»; ви­ховувати силу волі, відповідальність.

Хід уроку

Мотивація навчальної діяльності

Тема. Самовиховання й самовдосконалення. Розвиток творчих здібностей

Мета: формувати уявлення про особистість, становлення особистості; розвивати у дітей бажання до саморозвитку й самовдосконалення; дати поради учням щодо самовиховання й самовдосконалення; вчити дотримуватися цих порад; виховувати організованість, самостійність, відповідальність.

ХіД УРОКУ

Тема. Впевненість і самовпевненість

Мета: формувати в учнів уявлення про характер, риси характе­ру; навчати учнів розпізнавати ознаки впевненої поведінки людини; показати негативний вплив самовпевненості на здоров'я; виховувати позитивні якості характеру.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Тема. Позитивні та негативні емоції. Способи подолання негативних емоцій. Практична робота: моделювання ситуацій подолання негативних емоцій

Мета: дати учням уявлення про емоції та почуття, види і причини їх виникнення; вчити встановлювати взаємозв'язок між здоров'ям та емоційним станом людини, використовувати способи подолання негативних емоцій; виховувати стриманість.

Тема. Аварії на підприємстві (з урахуванням місцевих умов). Рятувальні служби. Практична робота: виклик рятувальних служб

Мета: дати учням уявлення про різні види аварій; вчити відтво- рювати порядок дій у разі виклику рятувальних служб, виконувати правила поведінки під час аварій на місцевому підприємстві; виховувати самостійність, відповідальність.

ХіД УРОКУ

Тема. Безпека велосипедиста. Обстеження велосипеда перед їздою

Мета: дати учням уявлення про різні види велосипедів та їх призначення; вчити обстежувати велосипед перед їздою, виконува- ти правила безпечної їзди на велосипеді; виховувати дисциплінованість, обачливість.

ХіД УРОКУ

1. Робота із загадкою

Тема. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП)

Мета: вчити учнів називати причини виникнення ДТП; встановлювати взаємозв'язок між ДТП і порушенням правил дорожнього руху; виховувати дисциплінованість пішохода.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Тема. Водії попереджають. Спеціальні машини

Мета: вчити учнів розпізнавати попереджувальні сигнали водіїв; розширити уявлення про спеціальні машини та їх призначення; фор- мувати навички свідомої дисциплінованої поведінки на вулиці.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Сторінки

Вчительска мережа online