Матеріал: 

Тема. Значення здоров'я для людини

Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для на- вчання, спілкування, праці та шляхи його збереження й зміцнен- ня; навчати обґрунтовувати необхідність дбайливого і бережливого ставлення до свого здоров'я; сприяти формуванню навичок здоро­вого способу життя.

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Життя і здоров'я — найбільша цінність. Як ви вважаєте чому?

На яких уроках ми навчаємось берегти здоров'я?

На уроках з основ здоров'я у 2 класі ви продовжите вивчати науку про здоров'я і безпеку життя.

Робота за підручником (С. 3-5)

Читання тексту на с. 3.

Про що ви дізнаєтесь на уроках з основ здоров'я?

Чого ви навчитесь на уроках з основ здоров'я?

Розглянь малюнки на с. 4. Як почуваються діти, зображені на малюнках?

Дайте дітям імена. Складіть речення за малюнками.

Найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Коли ти здо­ровий, легко впораєшся з будь-якою справою. Купити здоров'я не- можливо. Тому його потрібно зберігати й зміцнювати.

Що необхідно робити для того, аби зберегти своє здоров'я? (Зай- матися спортом, загартовуватись, вживати здорову їжу та віта­міни, чистити зуби, достатньо спати, робити ранкову гімнасти- ку, дотримуватися режиму дня тощо)

Прочитайте поради, як зберігати і зміцнювати здоров'я (С. 4).

Висновок: щоденні прогулянки на свіжому повітрі, ранкова гім-

настика і заняття спортом, загартовування зміцнюють твоє здоров'я. Гарний настрій допомагає зберегти здоров'я.

Розгляньте малюнок на с. 5. Укладіть речення про те, як діти зміцнюють своє здоров'я.

Пригадайте ознаки здоров'я. Яку людину можна назвати здо­ровою? (Ту, в якої нічого не болить, вона рідко хворіє, добре почу- вається, частіше має гарний настрій, посміхається тощо.)

Розкажіть, як ви почуваєтесь, коли здорові? коли хворієте?

Гра-фізкультхвилинка

Учитель пропонує дітям стати у коло, сам встає в центрі, вико- нуючи роль ведучого. Діти йдуть за його вказівкою то вліво, то впра­во, промовляючи такі слова:

Рівним кроком І підскоком Ми йдемо в руці рука. Ви скажіть, а ми покажем — ...ось так.

Після слів «покажем» діти зупиняються і дивляться на ведучого.

Ведучий каже: «Робіть... (наприклад, «вітряка», «страуса», «качку» тощо)».

Можна дібрати слова, що стосуються здоров'я (наприклад, «сон­це», «яблуко», «плавання», «біг», «мандрівка» тощо).

Робота в зошиті

1) С. 2. Розфарбуйте малюнки, на яких зображені здорові діти. Складіть відповідні речення. Доведіть свою думку.

Орієнтовні відповіді

Здорова дитина грається.

Здорова дитина має гарний апетит.

Здорова дитина танцює.

Здорова дитина із задоволенням вчиться.

С. 3 № 2. Розфарбуйте різними кольорами слово «здоров'я».

Що, на вашу думку, це слово означає? Як ви почуваєтесь, коли здорові?

Що ви уявляєте, читаючи це слово?

Що ж для людей є найдорожчим?

Що спричиняє захворювання?

№ 3. Продовжте речення, користуючись малюнками. Щоб бути здоровим, треба...

Орієнтовні відповіді

Щоб бути здоровим, треба достатньо спати.

Щоб бути здоровим, треба гуляти на свіжому повітрі.

Щоб бути здоровим, треба приймати душ після сну — вранці і перед сном — увечері.

Щоб бути здоровим, треба займатися спортом.

Щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися.

Щоб бути здоровим, треба гратися.

4) № 4. Поясніть зміст прислів'їв.

Не може бути щасливою хвора людина.

У здоровому тілі — здоровий дух.

Все можна купити, крім здоров'я.

Здоров'я — всьому голова.

Вправа «Намисто здоров'я»

Учитель роздає дітям кружечки-намистинки з паперу діаметром 5 см. Це перлинки здоров'я. На кожній намистинці пропонує напи- сати, як діти будуть берегти своє здоров'я, що для цього будуть ро­бити. Коли всі перлинки будуть підписані, за допомогою голки і нит­ки виготовляють намисто. Запропонуйте дітям одягнути «намисто здоров'я» на себе і показати його одне одному.

Висновок: здоров'я — запорука щастя й повноцінного життя. І хоча можна почуватися добре, слід пам'ятати, що про здоров'я треба дбати змалечку й постійно. Щоденна турбота про збереження і зміцнення здоров'я є здоровим способом життя.

Запропонуйте дітям показати намисто здоров'я батькам, запи- тайте їх про власний досвід збереження та зміцнення здоров'я.

Підсумок уроку

Який вигляд має здорова людина?

Що означає бути здоровим?

Чи може кожний із вас сказати про себе: «Я здоровий»?

Від чого залежить здоров'я?

Що треба робити, щоб бути здоровим?

Як ви можете зберегти своє здоров'я?

Про що може мріяти здорова людина?

Про що може мріяти хвора людина?

Чому дитина повинна бути здоровою?

Що таке здоровий спосіб життя?

Чи ви ведете здоровий спосіб життя?

Вчительска мережа online