Матеріал: 

Тема. Впевненість і самовпевненість

Мета: формувати в учнів уявлення про характер, риси характе­ру; навчати учнів розпізнавати ознаки впевненої поведінки людини; показати негативний вплив самовпевненості на здоров'я; виховувати позитивні якості характеру.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Учитель. Характер — це сукупність особистих рис людини, які виявляються в її поведінці та діяльності. Слово «характер» за- позичене з давньогрецької мови. Його первісне значення — ознака, риса, особливість.

Доберіть прикметники до слова «характер». (Добрий, залізний, поганий, лагідний, важкий тощо)

— Назвіть риси гарного характеру (поганого характеру).

Робота з підручником (С. 61-62)

Що таке характер?

У чому виявляється характер?

Що впливає на формування характеру?

Розгляньте таблицю на с. 62.

Які можуть бути риси характеру?

Назвіть позитивні риси характеру; негативні риси характеру.

Які риси характеру властиві дівчаткам?

Розгляньте малюнок.

Які риси характеру притаманні зображеному на ньому хлоп- чикові?

Які риси в основному притаманні хлопчикам?

Як впливає характер людини на її здоров'я?

Гра «Додай слово»

Терплячі, вимогливі, добрі, веселі — ...

Мужні, сильні, серйозні, уважні, витримані, врівноважені — ...

Як характер впливає на здоров'я самої людини, а також на тих, хто її оточує?

Чому людина, що має поганий характер, постійно невдоволена?

Читання й обговорення вірша

НАЙКРАЩА РИСА

Промовив гордий Кипарис:

Із людських рис

Для мене прямота — найкраща! А Липа: — Лишенько! Це глупота. Людина — хай велика чи мала — пропаща Без щедрості й сердечного тепла. Озвався Дуб: — Послухайте мене: Твердий характер — ось що головне.

А гнучкість розуму — То риса неможлива? — Докинула Ліщина пустотлива. Троянда мовила: — Забули про красу, А я в собі віки її несу!

Людина мудрі речі наслухала І тужно так замріяно зітхала:

Мені б тих рис найбільше осягти — Змогла б я гідно шлях увесь пройти!

(І. Сварник)

Які найкращі риси вибрало кожне із дерев?

Чому для кипариса найкраща риса — прямота; для липи — щедрість й сердечне тепло; для дуба — твердість; для ліщини — гнучкість розуму; для троянди — краса?

Яку думку висловила людина? Чи погоджуєтеся ви з нею? Яких рис характеру треба прагнути набувати людині?

Фізкультхвилинка

Гра «Трубач»

Сидячи, стиснути кисті рук, скласти їх трубочкою. Притуливши «трубочку» до губ і трохи піднявши вгору, повільно видихаючи, го- лосно казати «п-ф-ф-ф» (або інші звуки). Повторити 3-5 разів.

Повідомлення вчителя

Учитель. Вчені в результаті досліджень дійшли висновку, що частіше хворіють на грип та інші респіраторні захворювання люди з такими рисами характеру:

впертість і негнучкість;

почуття вини;

розчарування і підозрілість;

злопам'ятність і нездатність прощати;

вразливість;

невпевненість;

збудливість і нервозність;

агресивність(агресія).

Що таке впевненість?

Якими є ознаки впевненої поведінки людини?

Впевненість у власних силах — це готовність витрачати час та зусилля для досягнення позитивного результату. Впевнені люди майже ніколи не здаються, завжди продовжують боротьбу за резуль­тат і тому мають більше шансів досягти успіху. Впевненість у влас- них силах необов'язково залежить від характеру людини. Вона за- вжди базується на співробітництві та ініціативності.

Впевнена людина вміє правильно оцінювати власні здібності та відповідати за результат як перед собою, так і перед іншими. Співробітництво передбачає вміння взаємодіяти з іншими людьми. Ініціативність передбачає готовність активно діяти та контролювати свої дії. Впевненість у власних силах — це набір вмінь та навичок, необхідних для успішної активної діяльності.

Що таке самовпевненість?

Самовпевненість може негативно вплинути на здоров'я. Трапляється, що впевнена у власних силах людина видає бажане за дійсне, прагне успіху й не докладає для його досягнення жодних зусиль.

Робота в зошиті (С. 58, № 2)

Які правила ви вже готові виконувати?

Позначте їх.

Буду завжди намагатися досягати своєї мети.

Плануватиму своє творче персональне зростання.

Не ставитиму собі обмежень.

Розвиватиму позитивне ставлення до всього доброго.

Буду завжди на високому рівні!

Підсумок уроку

Чому потрібно весь час поліпшувати характер, намагатися контролювати вияв негативних рис та прагнути позбутися їх?

Поміркуйте і назвіть однакові риси характеру, які можуть бути і в дівчаток, і в хлопчиків.

Які риси маминого характеру вам подобаються? А татового?

Які позитивні риси характеру сприяють успіхам у навчанні?

Які риси характеру стають на заваді вашого авторитету се­ред товаришів?

Що саме — впевненість чи самовпевненість — сприяє успіхам у навчанні?

Що саме — впевненість чи самовпевненість — стає на заваді авторитету серед товаришів?

Вчительска мережа online