Матеріал: 

Тема. Водії попереджають. Спеціальні машини

Мета: вчити учнів розпізнавати попереджувальні сигнали водіїв; розширити уявлення про спеціальні машини та їх призначення; фор- мувати навички свідомої дисциплінованої поведінки на вулиці.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Учитель. Автомобілями перевозять вантажі, виконують різні роботи. Уже понад сто років служать автомобілі людям. Яких тіль­ки автомобілів вони не сконструювали! Вам давно відомо, що ав- томобілі за призначенням поділяються на вантажні, пасажирські і спеціальні.

Щоб виділятись серед інших автомобілів, спеціальні машини особливо пофарбовані. Вони обладнані звуковими пристроями типу «сирена » і проблисковими маячками синього, червоного або зеле­ного кольору.

Робота за підручником (С. 118-121)

Куди мчать машини по наших дорогах?

Розгляньте малюнок на с. 118. Які машини, зображені на ньому, ви впізнали?

Чому водієві слід бути уважним і дотримуватися правил дорожнього руху?

Як можна запобігти зіткненню машин і машин з пішоходами?

Чому пішоходи мають стежити за сигналами водіїв?

Чи чули ви звукові сигнали машин?

Про що цим сигналом водій попереджає інших водіїв та пі- шоходів?

Розгляньте дорожній знак. До якої групи знаків його треба віднести?

Що він означає?

Коли дозволяється подавати звукові сигнали?

А що означають світлові сигнали машин?

Які світлові сигнали має кожна машина?

Для чого у машини фари?

Для чого у машини світлові покажчики повороту?

Де вони розміщені?

Що показують їх жовті вогники?

Розгляньте верхній малюнок на с. 119. Визначте напрям руху машин. Обґрунтуйте свою думку.

Як водій машини може подавати сигнали, якщо світлових по- кажчиків повороту нема або вони несправні?

Куди водій здійснює поворот, якщо його ліва рука витягнута вбік?

Куди водій здійснює поворот, якщо його ліва рука витягнута вбік і зігнута в лікті під прямим кутом угору?

Розгляньте нижні малюнки. Визначте напрям руху машин. Обґрунтуйте свою думку.

Фізкультхвилинка

Продовження роботи за підручником (С. 120—121)

Учитель. Інколи можна побачити автомобілі «швидкої допомо­ги», міліції, пожежні автомобілі, що мчать на терміновий виклик із ввімкненими сиренами й проблисковими маячками. Усупереч сиг­налам світлофора вони можуть їхати навіть на червоне світло. Пішоходи і водії транспорту зобов'язані звільнити їм дорогу.

Обґрунтуйте самостійно доцільність такого правила.

Яким машинам дозволено проїжджати на червоне світло світ- лофора?

Розгляньте малюнки машин на с. 120. Яке їх призначення?

Які машини називають спеціальними машинами?

Як їх відрізняти від інших машин?

Чим вони обладнані?

Чим вони різняться?

За якої умови спеціальні машини мають право проїжджати на червоне світло світлофора?

Чому в разі наближення машин з увімкненими проблискови- ми маячками червоного або синього кольору і спеціальним звуко- вим сигналом пішоходи повинні утримуватися від переходу дороги або негайно звільнити її?

Розгляньте малюнок на с. 121. У статті «Спеціальні машини» знайдіть і прочитайте відповідний текст.

Виберіть правильну відповідь.

На те, в який бік поверне машина, вказують:

а)         фари;

б)         проблискові маячки;

в)         світлові покажчики повороту.

Підсумок уроку

Коли водії машин подають звукові сигнали?

Які попереджувальні сигнали може подати водій?

Як треба поводитись, якщо водій подає світловий або звуковий сигнал?

Що означають світлові сигнали?

За допомогою чого подаються світлові сигнали?

Коли водій машини подає сигнали лівою рукою?

Чому пішоходи мають стежити за попереджувальними сиг­налами водіїв?

Які машини називають спеціальними? Чому їх так назива- ють?

Які назви машин спеціального транспорту вам відомі?

Коли спеціальні машини мають право проїжджати на черво- не світло світлофора?

Вчительска мережа online