Матеріал: 

Тема. Вибір друзів, уміння товаришувати й спілкуватися. Прак­тична робота: моделювання дружніх стосунків дівчаток і хлопчиків

Мета: з'ясувати зміст поняття «справжній друг»; вчити дітей називати ознаки справжнього друга; розширити уявлення дітей про дружні взаємини; розвивати уміння вибирати друзів, товаришува- ти й спілкуватися; формувати навички культури спілкування, ко- мунікативні вміння; вчити дітей цінувати дружбу та заохочувати бути справжнім другом.

На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва «Ранок», зокрема плакати «Про дівчаток та хлопчиків».

ХіД УРОКУ

1. Вступна бесіда

Учитель. Часто вдома чи у школі можна почути: «Треба дру- жити, бути дружними, дружно гратися, дружно жити».

Що ж потрібно робити, щоб стати комусь другом? (Орієнтовні відповіді: турбуватися про друга; намагатися зробити для нього щось хороше; не сваритися; підтримувати у скрутну хвилину; раді- ти за свого друга, поважати його думку тощо.)

За рік навчання ви вже обрали собі товаришів, друзів.

Із друзями ви можете поділитися таємницями, цікаво проводити час. У складних ситуаціях друг завжди поруч, допоможе, підкаже. Із друзями цікаво, бо є багато спільних захоплень, думок.

Чи всі люди мають справжніх друзів?

Чому дехто не має друзів? (Тому що, на превеликий жаль, де- які люди самі не вміють бути друзями.)

Висновок: без друзів важко жити.

2. Робота за підручником (С. 38)

Читання тексту.

Чому ваші друзі хочуть товаришувати саме з вами? Чому між учнями класу мають бути доброзичливі стосунки?

«Мозковий штурм»

Учитель запитує в дітей, яким, на їхню думку, має бути справж- ній друг, які риси та особливості мають бути йому притаманні. Діти по черзі називають ці риси, а вчитель записує їх на дошці. Потім ро- биться висновок про те, яким має бути справжній друг.

Розкажіть, коли ви вчиняли, як справжні друзі.

Гра «Голосування — 1»

Учитель говорить, що дружба має певні правила, яких взаєм- но дотримуються люди, які дружать і вважають себе справжніми друзями.

Учитель вивішує написані на плакаті правила дружби.

Орієнтовні правила

Пам'ятати про друга, коли його немає поряд.

Завжди допомагати одне одному.

Захищати друга, коли про нього погано говорять поза очі.

Берегти довірені таємниці.

Довіряти другові свої думки.

Пробачати другові його помилки.

Радіти успіхам і досягненням друга.

Поздоровляти і дарувати подарунки.

Доцільно пояснити учням, що ви будете зачитувати по черзі кож- не правило, а діти мають піднімати руки і голосувати — приймаєть- ся це правило чи ні.

Можна запропонувати дітям самостійно придумати цікаву фор­му голосування (наприклад, плескати у долоні, вимовляти якийсь звук тощо). Також можете запропонувати дітям самим придумати власні правила, а потім доповнити створений раніше перелік власни- ми правилами.

Коли правила будуть прийняті, вчитель під їх переліком пише червоним маркером «Прийнято» і заохочує дітей плескати у долоні, вітаючи одне одного з успішним завершенням голосування.

Фізкультхвилинка

Важко зайчику сидіти, Треба трішки відпочити. Скік-скік, скік-скік, скік-скік — Треба трішки пострибати. Скік-скік, скік-скік, скік-скік — Пострибавши, працювати.

Практична робота: моделювання дружніх стосунків

дівчаток і хлопчиків (С. 28)

Учитель. Хлопчики і дівчатка можуть бути справжніми дру- зями. У них є багато спільних уподобань. Дівчатка — веселі, дис- ципліновані. Хлопчики — сильні, надійні. Дівчаткам і хлопчикам разом ніколи не буває сумно. Вони все встигають зробити.

Гра «Голосування — 2»

Учитель говорить, що у спілкуванні є певні правила, яких необ- хідно дотримуватися, та пропонує учням прочитати правила спіл- кування.

Які правила спілкування необхідно виконувати тільки хлоп­чикам? (Хлопці плескають у долоні.)

Які — тільки дівчаткам? (Дівчатка плескають у долоні.)

А які — усім? (Усі плескають у долоні.)

Педагог пропонує учням доповнити створений перелік власни- ми правилами.

Учні читають прислів'я і пояснюють, як вони їх розуміють.

Людина без друга, як їжа без солі.

Друзі пізнаються в біді.

Учитель пропонує учням обговорити вдома з батьками ці прислів'я і порадитися з ними щодо вибору друзів.

Робота в зошиті (С. 22)

№№ 1. Прочитайте, що означає слово «дружити». Доповніть ви- словлення власними міркуваннями.

Не сварюсь.

Ставлюсь до друга уважно.

Ділюсь з ним усім.

Люблю робити для нього щось хороше.

№ 2. Напишіть імена своїх друзів або намалюйте їх портрети. Назвіть ознаки справжнього друга.

№ 3. Зазначте ті риси, які ви хотіли би бачити у своїх друзів і виховувати в собі.

О Жадібність О повільність О стриманість О упертість О брехливість

С. 23 № 4.

Гра «Хрестики — нулики»

Біля правильної відповіді поставте X , а біля неправильної — О. О Хлопчики і дівчатка можуть бути справжніми друзями. О Справжній друг дасть тобі списати складну задачу. О Щоб мати справжніх друзів, треба бути дуже сильним. О Справжній друг завжди зрадіє твоїм успіхам. О Друг — це чесність, справедливість, підтримка.

6. Підсумок уроку

З ким ви дружите?

За якими ознаками ви обираєте друзів?

Опишіть своїх друзів. Які риси характеру їм властиві?

Що означає дружити?

Що ви робите для своїх друзів?

Як ви допомагаєте своїм друзям?

Яких успіхів досягли ваші друзі?

Що ви робите, коли друзі хворіють?

Чи можлива дружба між дівчатками і хлопчиками?

Що ви зробите, якщо побачите хлопчика і дівчинку з вашого класу, що йдуть разом гуляти у вихідний день?

 

Вчительска мережа online