Матеріал: 

Тема: узагальнена таблиця додавання та віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії.

Мета: повторити і закріпити вміння учнів користуватися різними способами додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток у межах двадцяти; обирати зручний спосіб для обчислення кожного конкретного прикладу; формувати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення; виховувати навички самоконтролю, доброзичливості, почуття товариськості.

Обладнання: таблиця додавання одноцифрових чисел; схеми задач, підручники, презентація.

 

План і методи проведення уроку

І. Вступна частина.

       Контроль, корекція та закріплення знань учнів  (опитування учнів та усні обчислення).      

ІІ. Основна частина уроку.

  1. Розв’язування задач на 2 дії.
  2. оголошення теми та очікування результатів.
  3. Робота з таблицею додавання і віднімання одноцифрових чисел в межах 20.
  4. Застосування знань, умінь і навичок.
  5. Узагальнення матеріалу.                                                                      

ІІІ. Підсумкова частина уроку.

       1. Підбиття підсумків.

       2. Оцінювання.

       3. Завдання додому.

Хід уроку

І. Вступна частина.

       Контроль, корекція та закріплення знань учнів (опитування учнів та усні обчислення).

                 Дзвоник дав усім наказ –

                 До роботи, швидше, клас.

                 Працюватимемо гарно,

                 Щоб урок пройшов немарно.

Робота у зошиті.

                  Зошит свій я відкриваю,

                  Навкоси його кладу,

                  Ручку правильно тримаю,

                  Сяду рівно, не зігнусь.

                  Буду я писати гарно,

                  До роботи вже берусь.

  1. Каліграфічна хвилинка.

      Написати правильно і охайно цифри:

          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

2. Математичний диктант.

        Колективна робота («Метод Прес»):

     -  Як називаються числа при додаванні?

     -  Як називаються числа при відніманні?

     1) Обчисліть і запишіть відповіді виразів.

            Сума чисел    5 і 6;   7 і 4;   9 і 5;   6 і 8.

            Різниця чисел    12 і 4;   18 і 9;   9 і 6;   17 і 8.

     2) Розв’яжіть задачу усно і запишіть відповідь.

               У двох тарілках 15 яблук. В одній – 7. Скільки яблук у другій тарілці?

  Перевірка відбувається за допомогою технології «Мікрофон».   Один учень називає відповіді на обчислення суми – всі звіряють їх зі своїми. Якщо у кого-небудь інша відповідь – учневі треба самостійно або з допомогою товаришів пере обчислити приклад. Далі робота проводиться аналогічно.

     3) Цікаві трикутники: № 178 (усно) – колективно.

3. Мотивація навчальної діяльності.

     - Скажіть, будь ласка, які труднощі виникали в роботі?

     - Як ви думаєте, навіщо ми повторювали ці обчислення?

ІІ. Основна частина.

1. Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів.

      Сьогодні ми будемо вчитися користуватися таблицею додавання і віднімання одноцифрових чисел та розв’язувати задачі на 2 дії.

2. Робота за таблицею додавання і віднімання одноцифрових

    чисел в межах двадцяти. № 182.

    - Розгляньте таблицю. Поясніть, як знаходити відповіді при додаванні та відніманні чисел.

      Діти з коментуванням складають приклади за таблицею і записують їх у зошити.

3. Закріплення матеріалу і застосування знань, умінь і навичок.

1) Складання і розв’язування задачі № 179.

           - Чи можна розв’язати задачу однією дією? Чому?

           - Про що дізнаємося спочатку?

       У ході бесіди з’ясовується, що задачу можна розв’язати по-різному (двома способами):

        Робота в парах.

       Два учні записують на дошці, інші погоджуються або не погоджуються з розв’язуванням задачі.

                10 – 2 – 1 = 7 (м)

       або  10 – (2 + 1) = 7 (м)

2). Розв’язати задачу № 180 за поданим планом.

       Робота в групах.

       На дошці – скорочений запис задачі:

              Було – 12 наклейок.

              Поклав – 4 н. і 3 н.

              Залишилось - ?

           Із кожної групи один учень записує розв’язування, інші погоджуються або не погоджуються.

   Фізкультхвилинка «Берізка».

                        Дмуть вітри холодні, злі,

                        Гнуть берізку до землі,

                        І наліво, і направо.

                        Припини свої забави!

                        Підніми, берізко, віти!

                        Будь струнка, як наші діти!

 

3). Аналогічно організовуємо роботу над задачею № 181.

       На дошці таблиця зі скороченим записом задачі.

       Діти самостійно розв’язують задачу.

       Перевірка роботи (фронтально).

 

4. Узагальнення матеріалу.

        - Доберіть потрібні числа (І група)

                  + 3 = 12                            - 8 = 6

               7 +    = 15                        9 +    = 12

                  + 4 = 11                           + 5 = 11

        Друга група розв’язує приклади, користуючись таблицею додавання і віднімання.

                7 + 3 =                            14 – 8 =

                9 + 6 =                            16 – 9 =

                11 – 2 =                           15 – 7 =

         У кожній групі працює учень-«контролер», який перевіряє результати виконаної роботи.

 

ІІІ. Підсумок уроку.

 1. Підбиття підсумків уроку.

          «Мікрофон»:

       - Що ми робили на уроці?

       - Чи досягли ви особисто очікуваних результатів? Чому ви так вважаєте?

       - Що могло б бути організовано краще?

       - Над якими навичками, вміннями ще треба працювати?

 2. Оцінювання.

             Пропоную самостійно записати на планшетах і продемонструвати  відповіді до прикладів, записаних на дошці.

              І ряд                             ІІ ряд                           ІІІ ряд

            8 + 7                              18 – 9                           15 – 7

          - Чи всі згодні з таким розв’язанням прикладів?

           

         Вербальне оцінювання учнів, які добре працювали протягом уроку. 

 

 3. Домашнє завдання: № 183, 184 (с. 37)

      № 183 (повторити розкладання числа на два доданки)

      № 184. Скласти, записати і розв’язати приклади за таблицями.

 

Вчительска мережа online