Матеріал: 

Тема. Увага й пам'ять. Практична робота: тренування уваги й пам'яті

Мета: дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі здоров'ям та навчанням; довести необхідність розвитку пам'яті й уваги; розучити вправи для тренування уваги й пам'яті; вихову­вати допитливість, ініціативність.

ХіД УРОКУ

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Чи легко вам вчитися?

Чи залежить навчання від здоров'я?

Чи впливає навчання на здоров'я?

Задля чого потрібно вчитися і чи потрібно це взагалі? Доведіть свою думку.

Робота за підручником (С. 49)

Читання тексту.

Що таке природні здібності?

Коли дітям легко вчитися?

Чи можна розвивати пам'ять і увагу?

Учитель. Завдяки пам'яті людина передала багато знань із по- коління в покоління.

Пам'ять має властивість накопичуватися, зберігатися й від- творюватися. Вона буває, наприклад, зорова (запам'ятовуєш те, що прочитав); слухова (запам'ятовуєш те, що почув) і моторна (запам'ятовуєш те, що записав). У кожного якийсь вид пам'яті роз- винений більше.

Існують правила запам'ятовування.

Зрозумій те, що хочеш запам'ятати.

Виділи головне й неодноразово повторюй те, що хочеш запа- м'ятати.

Не повторюй одноманітно й машинально.

У кожного з вас є власні правила і прийоми запам'ятовування. Розкажіть про них.

Щоб краще запам'ятовувати, слід уміти зосереджувати свою увагу.

Практична робота: тренування уваги й пам'яті

Є вправи, які допомагають розвивати природні здібності.

Розгляньте малюнок протягом однієї хвилини. Закрийте книж­ку і назвіть предмети, зображені на ньому. (Діти відповідають.)

Розгляньте малюнки. Відшукайте 6 відмінностей.

Полічіть за 2 хвилини до 35 за табличкою.

Фізкультхвилинка

Гра «Будь уважним» (на відпочинок м'язів, шиї та очей)

Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки по- класти на парту, заплющити очі і під повільне відлічування зроби- ти декілька обертів головою: на «раз» — підборіддя торкається гру­дей; на «два» — голова нахиляється праворуч; на «три» — потилиця провисла над спиною; на «чотири» — голова нахиляється ліворуч. (Вправу виконуємо 3-4 рази.)

Розплющити очі, подивитись на парту і сусіда, за командою вчи­теля погляд перевести на стіну, потім — у вікно, подивитись яко- мога далі.

Робота в зошиті (С. 56-57)

1) № 2. Розгляньте малюнок, запам'ятайте його. Закрийте ма­люнок аркушем паперу і дайте відповіді на запитання.

Скільки дерев на малюнку?

Скільки тварин зображено?

Хто сидить на пеньку?

Скільки грибів на малюнку?

2) № 3. Скільки мавпочок і скільки папуг заховались у джунг­лях?

6. Підсумок уроку

Які природні здібності допомагають вам вчитися?

Чи тільки люди мають пам'ять?

Яка пам'ять у кожного з вас розвинена більше?

Доведіть, що учневі потрібна увага.

Продовжте речення.

Щоб пам'ять не погіршувалася, треба.

Щоб увага була стійкою, треба.

Що росте праворуч від берези?

Скільки пеньків на малюнку?

Обговоріть вдома з батьками, як можна тренувати увагу і пам'ять.

Вчительска мережа online