Матеріал: 

Тема. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового спосо­бу життя

Мета: дати учням уявлення про мистецтво як складову частину загальнолюдської культури, його важливість для здоров'я людини; поглибити знання учнів про традиційні свята українців, звичаї, об­ряди, народні ігри та забави; вчити дітей цінувати та розуміти пре- красне, вести здоровий спосіб життя.

ХіД УРОКУ

Вступна бесіда

Як ви розумієте слово «мистецтво»? (Мистецтво — творча художня діяльність; досконале оволодіння якою-небудь справою; майстерність. )

Які види мистецтв ви знаєте? (Види мистецтв: живопис, скульптура, музика, архітектура, танець, література, театр, кіно, прикладне мистецтво.)

Які види мистецтв вам подобаються? Чим?

В яких музеях ви були, що бачили? Що вам найбільше запам'яталось?

Учитель. Людину робить людиною вміння любити й відчува- ти прекрасне. Та людина не народжується з цим відчуттям, вона набуває його протягом життя, спостерігаючи прекрасне навколо себе, творячи його власноруч, цінуючи та насолоджуючись витво- рами мистецтва.

Що дає мистецтво людям? (Можливість насолоджуватись прекрасним, приємно проводити час на виставках, концертах, у театрах тощо)

Творча гра «Найкраще я вмію....»

Учитель пояснює правила: діти будуть перекидати м'ячик одне одному. Той, хто триматиме в руках м'ячика, повинен розказати про те, що він найкраще вміє робити, а решта мають це запам'ятати. Кожен має починати з фрази «Найкраще я вмію...» (розв'язувати приклади з математики, співати, танцювати, прибирати в кім­наті, вчити вірші, малювати, грати у футбол тощо), а закінчува- ти свою фразу словами «...Ось який я молодець». Вчитель починає гру з себе.

Учитель. Мистецтво творять люди, ви теж можете творити, бути авторами власних витворів мистецтва. Як ви вважаєте, який витвір мистецтва ви можете створити? (Декоративну прикрасу, ак- варельну, пастельну, графічну картинку, вишивку, аплікацію, гли- няну, пластилінову скульптурку чи композицію)

Повідомлення вчителя

Учитель. Наш народ має багату культуру, що розвивалася впро- довж багатьох поколінь. життєва мудрість наших пращурів та їхні настанови щодо здорового способу життя втілилися в українських звичаях, обрядах, фольклорі, що дійшли до наших днів.

Вітаючись і прощаючись, люди бажали одне одному здоров'я: «Здоровенькі були!», «Дай, Боже, здоров'я!», «Доброго вам здоров'я!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!» та інші.

Ще з часів Київської Русі наші пращури цінували здоров'я, за- гартованість, спритність. Свою силу, винахідливість, кмітливість вони проявляли в іграх, забавах, які часто проводили у традицій- ні свята.

Мозковий штурм «Чи знаєш ти традиції та звичаї свого народу»

Учитель запитує дітей, що таке традиції та звичаї; які з них вони можуть назвати (діти розповідають про власне розуміння традицій та звичаїв).

Учитель наголошує, що упродовж усього життя — з раннього ди- тинства і до глибокої старості — людей супроводжують різні обряди. З'ясовує поінформованість дітей, ставлячи запитання:

Чи знаєте ви, що таке обряд?

Які свята та обряди, що здавна побутують в Україні, вам ві- домі?

Які з них відзначають у вашій родині?

Які свята супроводжуються великою кількістю звичаїв, об- рядових дійств? (Різдвяно-новорічні, Великодні, Зелені свята, свя­то збору врожаю тощо)

Які символи-обереги існували в наших батьків? (Дерева — ка­лина, верба, тополя; квіти — мальви, чорнобривці, барвінок; елемен- ти одягу — сорочки-вишиванки, рушники тощо)

Традиції — елементи культурної спадщини, які передають- ся наступним поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в суспільстві. Вони виявляються у вигляді звичаїв, обрядів, свят, усталених норм поведінки.

Звичай — загальноприйнятий порядок, традиційно встановлені правила поведінки.

Обряд — це усталені звичаї, умовні дії людей, пов'язані з певни- ми народними святами й побутовими традиціями, що передаються з покоління в покоління.

Оберіг — предмет, що оберігає від лиха, хвороб; талісман.

В Україні діти завжди любили гратись.

жодне свято не обходилося без ігор та веселощів.

Які старовинні ігри вам відомі? Розкажіть. («Слон», «Квач», «Кішки-мишки», «Вудочка», «Хованки», «Панас» тощо)

3. Розучування дитячих народних ігор

ВОВК І КОЗИ

Упоперек майданчика креслять дві лінії на відстані півметра одна від одної. Це рів, де причаївся вовк. Решта дітей — кози. Кози стрибають через рів, а вовк хоче їх упіймати. Як упіймає кількох, діти обирають іншого вовка і знову починають стрибати.

лисицяізаєць

Діти стають парами в різних кінцях майданчика обличчям одне до одного, узявшись за руки. Одного вибирають зайцем, другого — лисицею. Заєць ховається від лисиці, поспішає до якоїсь пари і стає спиною до одного з гравців. Той стає зайцем, тікає і так само хоче стати в середину іншої пари. Тим часом лисиця намагається його пі- ймати. Пійманий стає лисицею, а лисиця — зайцем, і гра триває.

4. Робота в зошиті

1) № 2. Розгляньте малюнки на с. 61. Підпишіть, які це свята. Що ми святкуємо в ці дні?

Перед цими святами люди дотримують посту: не вживають їжу тваринного походження і прагнуть позбутися шкідливих звичок.

Назвіть намальовані продукти харчування. Закресліть, що не можна їсти під час посту.

2) № 4. Розгляньте малюнки на с. 57. Що на них зображено?

— Які твори мистецтва можна побачити в театрі (музеї, церкві)?

5. Підсумок уроку

Як твори мистецтва впливають на зміцнення здоров'я?

У яких казках зустрічаються дужі та здорові герої?

На кого з них ви хочете бути схожим?

В які ігри ви любите гратися?

Дізнайтесь, у які ігри гралися ваші бабусі й дідусі.

Які слова прощання й вітання з побажанням здоров'я вам ві- домі?

Отже, я бажаю всім вам: «Будьте здорові!»

 

Вчительска мережа online