Матеріал: 

Тема. Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми

Мета: поглибити уявлення учнів про ВІЛ-інфекцію; вчити то- лерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховувати культу­ру поведінки.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Учитель. З повітрям, пилом, водою, їжею, з немитих рук до організму кожного з вас можуть потрапити хвороботворні бактерії і віруси. Деякі з них знаходяться в організмі досить довго і не викли- кають захворювань. Це пояснюється ось чим. В організмі людини є такі собі маленькі гномики-силачі. Вчені називають їх лімфоцита- ми. Ці гномики захищають організм від дії хвороботворних бактерій і вірусів. А коли ви перемерзли, перенервували чи ваш організм заслаб з якихось інших причин, у гномиків-силачів теж зменшуються сили. І тоді в наступ ідуть хвороботворні бактерії і віруси. Починається захворювання. Якщо до організму потрапляє вірус імунодефіциту людини (ВІЛ — дуже поганий і страшний вірус), він поступово вби- ває всіх гномиків-силачів. І людський організм залишається без їх захисту. За таких умов людина стає беззахисною перед дією будь- яких збудників захворювань і відразу захворює.

Страшна небезпека СНІДу (синдром набутого імунодефіциту) по- лягає в тому, що кінцевим результатом цієї хвороби є смерть.

13 млн дітей у світі стали сиротами через СНІД, 8500 дітей і мо- лодих людей щорічно заражаються вірусом ВІЛ, який викликає цю хворобу. Ліків проти СНІДу поки що немає, тому виняткове значен­ня мають запобіжні заходи. Збудник СНІДу може потрапити до ор- ганізму дитини з молоком матері у тому разі, якщо ця хвороба є у ко- гось з батьків, а також через шприці та інші медичні інструменти, не піддані стерилізації. Профілактикою проти зараження дітей ВІЛ є використання разових шприців та обов'язкова стерилізація медич- них інструментів.

Запам'ятай!

Ти не заразишся СНІДом, якщо:

будеш гратися з дитиною, яка заражена на ВІЛ;

будеш купатися з нею у басейні;

потиснеш їй руку;

будеш сидіти з нею за однією партою.

Фізкультхвилинка

Ми з-за парт мерщій встаєм, Лінькам волі не даєм. Руки вгору, руки вниз, На сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки І зроби чотири кроки. Думки наші прилетіли, Ми за парти тихо сіли.

Бесіда

Що роблять в організмі гномики-силачі?

Як діє збудник СНІДу (ВІЛ — поганий вірус)?

У чому полягає профілактика СНІДу?

ВІЛ і СНІД — це різні речі: ВІЛ — інфекція, СНІД — стан або хвороба.

СНІД може з'явитися тільки в разі зараження ВІЛ-інфекцією.

Як розшифровується скорочення ВІЛ?

«В» — вірус

«І» — імунодефіциту

«Л» — людини

«Вірус» (збудник захворювань), «імунодефіциту» (відсут- ність захисної реакції системи організму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричинюють хворобу), «людини» (цей вірус є тільки у людини).

Як слід ставитись до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД лю­дей?

Якби у вашому класі була ВІЛ-інфікована дитина, ви спілку- валися б із нею? Як?

4. Підсумок уроку

Як бактерії потрапляють усередину організму?

Як віруси потрапляють усередину організму?

Які правила ви запам'ятали на уроці?

Що відбувається, коли ви користуєтесь чужими речами: ка- пелюхом, чашкою?

Чи можна користуватися чужими книгами, іграшками та олівцями?

Як убезпечити себе від ВІЛ?

Вчительска мережа online