Матеріал: 

Тема. Права та обов'язки дитини вдома і в школі

Мета: розширити знання учнів про деякі права, визначені Конвенцією про права дитини; допомогти дітям визначити порадників і захисників у разі порушення прав дитини; вчити виконувати обов'язки учнів; виховувати відповідальність, дисциплінованість.

ХіД УРОКУ

1. Гра «Всі ми — різні»

Учитель розкладає у різних місцях кімнати чотири кольорові ку­бики (червоний, зелений, жовтий, синій); звертається до дітей:

— За моєю командою (плеск долонями) ви будете виконувати такі завдання:

Шикуйтесь у колону за зростом — від найнижчого до найвищого.

Біля синього кубика хай зберуться ті діти, які вважають себе спокійними і врівноваженими, біля жовтого — рухливі та жваві.

Біля червоного кубика мають стати ті діти, які люблять танцювати; біля синього — співати; жовтого — декламувати вірші; зе­леного — грати на музичних інструментах.

Висновок: є багато ознак, за якими люди подібні чи відрізняються.

Незаперечним є той факт, що не існує цілковито однакових людей. Але права у всіх людей однакові.

Робота за підручником (С. 29)

Учитель. Здоров'я дитини захищає не лише сім'я. Нею опікується наша держава, вся людська спільнота. Організація Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію про права дитини, що гарантує права дітей всього світу.

Розгляньте малюнки на с. 29. Які права ви маєте? Складіть речення.

Поміркуйте і розкажіть про права, які допомагають вам зберегти і зміцнити здоров'я.

Розкажіть, коли права дітей порушуються.

Робота в зошиті (С. 24 № 2)

Розгляньте малюнок. Чим відрізняються діти?

Що є важливішим: відмінності у звичаях, одязі, мові, будові тіла чи подібності? Чому?

Усі ми різні, а чи різні в нас права?

Назвіть права дитини, визначені Конвенцією про права дитини.

Довідничок: вік, стать, характер, національність, раса, зовнішність, стан здоров'я.

Фізкультхвилинка

 

5. Робота за підручником (С. 31)

1) Читання тексту.

Чому кожній людині найкраще саме вдома?

Як усі члени родини ставляться одне до одного?

Як виконують домашню роботу?

Як це впливає на здоров'я і щастя всіх членів сім'ї?

Розгляньте малюнок. Хто що робить? Укладіть речення.

Поміркуйте, чому саме так розподілено роботу.

 

2) Читання й вивчення скоромовки.

Про яку сім'ю йдеться у скоромовці?

Яка у вас сім'я — велика чи мала?

Розкажіть, як у вашій сім'ї допомагають одне одному.

Як дбають про здоров'я?

Які ваші обов'язки в сім'ї?

Висновок: між членами родини повинні бути доброзичливі і турботливі стосунки. Дорослі піклуються про дітей, а діти з повагою та пошаною ставляться до старших, прислухаються до їхніх порад. Потрібно знати свої права, але не уникати обов'язків.

6. Робота в зошиті (С. 25)

№ 1. Оберіть правильну відповідь. Допомагають підтримувати взаєморозуміння в сім'ї:

а)      впертість, настирливість, жадібність;

б)      чемність, вередливість, жорстокість;

в)      чесність, відповідальність, взаємодопомога.

№ 2. Доповніть речення. Бабуся — це мама. Дідусь — це тато. Прабабуся — це мама. Прадідусь — це тато.

Робота за підручником (С. 32-33)

Відгадування загадки про школу.

Читання тексту.

Чому школу називають другим домом?

Опишіть нашу школу.

Розгляньте малюнок. Які речення відповідають малюнку? Прочитайте їх.

Розкажіть, чи так все трапляється у нашому класі?

Які права учня ви запам'ятали?

Про які права ви дізналися сьогодні вперше?

Які обов'язки повинен виконувати учень?

Які обов'язки учня виконуєте ви?

Який ваш основний обов'язок у школі?

Робота в зошиті (С. 25)

1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть речення.

Які правила поведінки у школі порушують учні?

 

3) № 3. Читання й обговорення вірша.

Якщо будеш черговий, Квіточки усі полий, Поборися з пилом — Це тобі по силах. На перерві клас провітри, Потім дошку чисто витри. Знає справу черговий — Буде клас твій як новий!

(Л. Глоба)

Які обов'язки чергових у класі?

9. Підсумок уроку

Які права мають діти?

Де це зазначено?

Чи всі діти мають однакові права?

Чи мають молодші школярі обов'язки?

Коли у сім'ї всі здорові і щасливі?

Які обов'язки чергових у класі ви вмієте виконувати?

 

Вчительска мережа online