Матеріал: 

Тема. Практична робота: проект «Ми бережемо електроенергію!»

Мета: ознайомити школярів із заходами щодо енергозбережен- ня, дати корисні поради; формувати у дітей світогляд дбайливого гос­подаря своєї країни; розвивати зацікавленість учнів до проведення заходів енергозбереження; виховувати відповідальність.

ХіД УРОКУ

1. Вступне слово учителя

Учитель. Сьогодні ми поведемо розмову про всім відоме: про бережливість, про економію електроенергії, тепла — про енергозбе- реження. Щоб розібратися з цією досить непростою і суперечливою проблемою, проведемо прес-конференцію. Представляю вам групу вчених, інженерів, кореспондентів, художників, експертів.

2. Прес-конференція

«Кореспондент». Із чого виникла проблема економії енерго- ресурсів — тепла й електричної енергії? Адже зараз добувають так багато нафти, вугілля, газу, побудована велика кількість елект- ростанцій, у тому числі атомних, тобто постійно зростає виробниц- тво енергії.

«Інженер». Простота і доступність електроенергії породила у багатьох людей уявлення про невичерпаність енергетичних ре- сурсів.

«Вчений». Людство багато років добуває із надр землі мільяр- ди тонн енергоресурсів. Енергія — показник життєвого рівня сучас- ної людини. І цей показник включає, зокрема, обігрів житла, кон- диціювання, приготування їжі, виробництво промислових товарів і продуктів харчування.

Весь час проводяться серйозні дослідження енергетичних за- пасів, пошук більш ефективних і більш економічних енергоносіїв. В результаті такої роботи вчені дійшли висновку, що існуючих за- пасів вистачить не на багато років. У майбутньому, можливо, основ­на частина наших енерговитрат ляже на альтернативні види енер- гії: енергію Сонця, енергію вітру, підземну (геотермальну) енергію тощо. А сьогодні одним із заходів енергозбереження стало введен- ня в нашій країні літнього та зимового часу. У результаті цього за­ходу всього за один сезон економиться майже 500 тисяч кіловат-го- дин електроенергії.

«Експерт». Людство має забезпечити себе енергією на май- бутнє. Тому піклування про економію енергоресурсів — одна з го- ловних проблем.

«Кореспондент». Ми іноді чуємо від дорослих, що наш дім дірявий. Чому так говорять?

«Інженер». Говорять, що дім дірявий, бо йде витікання теп­ла із квартири.

Попри те, що будівельники отримують не досить якісні деталі — панелі, віконні рами, вони до цього додають ще й свої огріхи: пога­но замазують стики, іноді перекошують вікна. Тож виходить буди- нок, який ми називаємо дірявим.

У сучасних будинках — подвійні рами вікон, під покрівлею є тепло- вий демпфер — повітряний простір, у під'їзді — подвійні тамбури.

«Вчений». Якщо розглянути тепловий баланс житла, стане зрозуміло, що більша частина теплової енергії опалювальної систе- ми йде на те, щоб перекрити збитки тепла. А вони у квартирі з цен- тральним опаленням і водопостачанням такі:

• збитки через неутеплені вікна — 20 %,

через неутеплені вхідні двері — 12 %,

через незачинені двері і розбите скло на сходовій клітці — 70 %.

Підраховано, що тільки через неущільнені балконні двері тепла вивітрюється стільки, скільки вивітрювалося б через дірку у стіні діаметром 20 см.

«Інженер». Замість проведення робіт з утеплення приміщень деякі мешканці для створення у домах комфортної температури до- датково до системи центрального опалення застосовують електро- опалювальні прилади (комини, радіатори, конвектори). Все це викли- кає нові витрати електроенергії, у яких часто немає потреби, якщо своєчасно підготувати вікна та двері до зими.

«Експерт». Більша частина теплової енергії йде на те, щоб пе- рекрити збитки тепла. Бережіть тепло!

«Кореспондент». А економія води! Багато хто вважає, що це інша проблема, яка не стосується електроенергії.

«Інженер». Це неправильна точка зору. Коли ми економимо воду, ми економимо електроенергію. Адже вода не сама приходить у наші багатоповерхові будинки. Потужні насоси, які приводяться у рух електричними моторами, піднімають воду на потрібну висоту.

«Експерт». Бережіть воду — збережете електроенергію.

Фізкультхвилинка

Що ж, мабуть, настав вже час

Трохи відпочити,

Хочу на фізкультхвилинку

Всіх вас запросити.

Раз — підняли руки вгору.

Два — схилились всі додолу.

Руки в боки!

Повернулись, нахилились І вправо і вліво — Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До товариша всміхніться.

«Кореспондент». Сьогодні більшість людей живе в окре- мих квартирах. Ми купуємо красиві люстри на 8-10 лампочок, су- часні пральні машини, пилососи, кондиціонери, фени, міксери, комп'ютери, музичні центри тощо. Чимало сімей використовують по два телевізори, два холодильники, мікрохвильову піч. Чи не вва- жаєте ви, що таке різке збільшення споживання електроенергії в побуті — одна з причин проблеми, що обговорюється?

«Вчений». Дійсно, скільки енергії витрачається на забезпе- чення роботи радіотелевізійної та іншої апаратури, яка працює од- ночасно у декількох кімнатах квартири! У приміщеннях, де нікого немає, горять електролампи, без потреби працюють конфорки елек- троплит, світяться екрани телевізорів. А горіння лампочки потуж- ністю 40 Вт без потреби протягом доби дорівнює витратам електро- енергії, достатньої для випікання 20 кг хліба, виробництва 10 кг це­мента, виготовлення двох пар взуття.

«Інженер». На побутові потреби використовується більша част- ка електроенергії, газу, тепла, води. Електрифікація дозволила знач- но скоротити час на ведення домашнього господарства, покращити умови праці у побуті.

Бережливе використання енергоносіїв — обов'язок кожного. Поступово бережливість стане потребою.

«Експерт». Бережливе використання енергоресурсів — обов'язок кожного.

Робота з прислів'ями

Як про тепло дбаєш, так і маєш.

Тепло маємо — не дбаємо, а втративши — плачемо.

Хто добрих порад не слухає, той потім і на пальці дмухає, та пізно!

Виготовлення плакатів

Учитель. Наші художники намалюють плакати за вашими пропозиціями.

Приклади плакатів:

Бережливо використовувати тепло й енергію — значить еко- номити працю мільйонів людей.

Коли вимикаєш лампочку, яка даремно горить, ти одночасно запалюєш вогонь, але тільки в потрібному місці.

Навіть якщо виходиш із кімнати на декілька хвилин, вими- кай світло.

Учитель

На землі, у домі вселюдському —

Протиріч і негараздів тьма.

Будьте, люди, бережливі в ньому!

І тоді достатньо буде всім тепла!

3. Підсумок уроку

Чому виникла проблема економії енергоресурсів — тепла й електричної енергії?

Як у ваших сім'ях бережуть електроенергію?

Чому говорять: «Бережи воду — збережеш електроенергію»?

Чому бережливе використання енергоресурсів є обов'язком кожного?

Вчительска мережа online