Матеріал: 

Тема. Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети. Практична робота: ситуаційна гра «Дії під час пожежі». Практична робота: рольова гра «Викликаємо служби 101, 102, 103, 104»

Мета: розповісти дітям про небезпечні речовини та предмети, які створюють небезпеку для здоров'я і життя; вчити порядку дій повідомлення відповідним службам (101, 102, 103, 104) про небез- печні ситуації; спонукати учнів до виконання правил протипожеж- ної безпеки; виховувати самостійність, відповідальність.

На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва «Ранок», зокрема плакати «Дітям про вогонь», «Поведінка під час виникнення пожеж».

ХіД УРОКУ

Вступне слово вчителя

Учитель. Всі ви знаєте, що існують горючі матеріали і речо­вини. Вони можуть спричинити пожежу. Існують також вибухоне- безпечні предмети. Небезпечної поведінки з ними ми й будемо сьо- годні навчатись.

Робота за підручником (С. 86-88)

Читання тексту (С. 86).

Що ви знаєте про пожежонебезпечні предмети?

Чи погоджуєтесь ви з думкою, що сірники, запальничка, прас- ка і навіть телевізор — пожежонебезпечні предмети?

Розгляньте малюнки на с. 86. Укладіть за ними речення.

Чи правильно чинять діти? Обґрунтуйте свою відповідь.

Що означають цифри 01? (Зараз — 101)

Коли треба викликати пожежників?

Як треба викликати пожежників?

Коли викликаєш пожежників, чітко повідомляй: своє ім'я та прізвище, адресу, номер телефону, з якої причини сталася пожежа, що загорілось, код на дверях у під'їзді, якщо він є.

Розгляньте малюнки на с. 87.

Які предмети є вибухонебезпечними?

Чи погоджуєтесь ви з думкою, що аерозольні балончики, якими ми користуємося в побуті (лак для волосся, засоби від тарга- нів), є вибухонебезпечними?

Що може статися, якщо порушити правила користування ними?

Чому на аерозольних балончиках поміщають застережні на- писи?

Чому треба дотримуватися цих застережень?

Чи можна назвати поведінку дітей, зображених на малюн- ках, безпечною?

Чим це небезпечно для їхнього здоров'я?

3) Розгляньте інформацію на с. 88.

Які застережні знаки поміщають на небезпечних предметах?

Що вони означають?

Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких відсутні застережні написи?

Чому вони залишилися в землі після останньої війни?

Чому інколи важко розпізнати бомби, гранати, міни, патро- ни, снаряди?

Де на них можна натрапити?

Що слід робити, якщо ви побачили такі предмети?

Чому не можна підходити до них близько, брати їх до рук?

Чому від найменшого дотику до них може статися вибух ве- личезної сили?

Висновок: якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, повідом- те про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуйте до міліції за номером 102.

Складання правил поводження з пожежонебезпечними

та вибухонебезпечними предметами

Важливе правило для дітвори: Оці предмети в руки не бери!

Правило 1. Не грайся аерозольними балончиками.

Правило 2. На небезпечних предметах поміщають застережні знаки. Ознайомтеся з ними!

Правило 3. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього близько, не бери його в руки. Від найменшого дотику до нього може статися вибух величезної сили.

Правило 4. Якщо ти виявив вибухонебезпечний предмет, пові- дом про цю страшну знахідку дорослих або зателефонуй до міліції за номером 102.

Фізкультхвилинка

Як захочу, Так підскочу — Навіть хату перескочу.

Я по колу стриб та стриб На одній нозі, як гриб. Ще й на другій — Стрибу, стрибу... Вже мені немає стриму. Вже скачу, Скачу,скачу,— Наскачуся Досхочу.

5. Робота в зошиті (С. 44)

1) № 1. Розгляньте малюнки. Складіть за ними речення. Дайте корисну пораду хлопцям.

2) № 2. Розгляньте малюнки. Яку загрозу життю і здоров'ю ста- новлять ці предмети?

3) № 3. Тест «Так чи ні?»

Якщо по дорозі до школи ти знайдеш невідомий предмет, то: О заховаєш, а йдучи зі школи, забереш;

О повідомиш дорослих; О спробуєш сам розібратися, що це таке.

Ацетон, розчинники фарб використовуються: О для технічних потреб;

О для будівництва; О для забави; О як харчовий продукт.

5) № 5. Практична робота «Дії під час пожежі».

Прочитайте і дайте оцінку діям дітей.

Даша схвильовано кричить у трубку:

Алло, пожежна охорона! Негайно приїздіть сюди. У нас по- жежа!

Сергій набирає номер 101 і швидко говорить у трубку:

Алло, виникла пожежа, вулиця Пермська, будинок 13, квар­тира 13. Повідомив Адаменко Сергій.

Укладіть повідомлення про пожежу у квартирі за обставин, коли викликаєте пожежну команду.

Робота в парах. Укладання діалогу між «потерпілим»

і «оператором» служби 101

П. Алло! Пожежа!

О. Адреса?

П. Вулиця Пермська, 13, квартира 3.

О. Хто викликає?

П. Чеботарьов Олександр Васильович.

О. Виїжджаємо.

Підсумок уроку

Які пожежонебезпечні та вибухонебезпечні предмети вам ві- домі?

Чому вони так називаються?

Які пожежонебезпечні предмети вам траплялися?

Як треба викликати пожежників?

Які вибухонебезпечні предмети вам траплялися?

Які застережні знаки поміщають на небезпечних предме­тах?

Чи можуть вам трапитися вибухонебезпечні предмети, на яких відсутні застережні написи? Які саме?

Що слід робити, якщо ви виявили вибухонебезпечний пред­мет?

4) № 4. Розгляньте малюнки на с. 31. Що означають ці знаки? Де їх вивішують?

Які правила поводження з пожежонебезпечними та вибухо- небезпечними предметами ви запам'ятали?

Якими будуть ваші дії під час пожежі у квартирі? у приват­ному будинку?

Як ви повідомите про пожежу у квартирі під час виклику по- жежної команди?

Вчительска мережа online