Матеріал: 

Тема. Безпечна електрика

Мета: розширити уявлення учнів про електричні прилади й елек- тричний струм; спонукати учнів до виконання правил безпечного користування електроприладами; виховувати обережність, форму- вати вміння чинити розсудливо.

На уроці можна використати демонстраційні матеріали видав- ництва «Ранок», зокрема плакати «Побутова техніка. Інструмен­ти», «Сам удома».

Хід УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Учитель. Різноманітні побутові електроприлади полегшу- ють людині життя. Це наші помічники. Але в разі порушення пра­вил техніки безпеки вони перетворюються на грізних ворогів. Саме правил безпечного поводження з електроприладами ми сьогодні й будемо навчатися.

2. Робота за підручником (С. 56-58)

Читання тексту.

Згадайте, за допомогою чого працюють електричні прилади.

Коли електричний струм небезпечний для людини?

Пригадайте правила користування електричними приладами,

які ви вивчили у 2-му класі.

Правило 1. Вмикай і вимикай прилади сухими руками за допо- могою вимикача.

Правило 2. Не тягни за електричний шнур.

Правило 3. Не торкайся оголених проводів і не підходь до них.

Правило 4. Не лізь до розетки, а тим більше не засовуй в неї сто- ронні предмети.

Правило 5. Користуйся електричними приладами лише з до- зволу дорослих.

Правило 6. Небажано вмикати декілька електроприладів одно- часно.

Правило 7. Не залишай електроприлади без догляду.

Правило 8. Ізоляція не повинна бути пошкодженою.

Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?

Як потрібно користуватися електричними приладами?

Що станеться, якщо залишити без нагляду праску, електрич- ну плитку, телевізор?

До чого може призвести порушення правил користування електричними приладами?

Через що може статися коротке замикання?

Де може виникнути пошкодження ізоляційного матеріалу?

Розгляньте малюнок на с. 56. Укладіть за ним речення.

Чому не можна порушувати правила користування електро- приладами?

Що слід робити, перш ніж увімкнути електричний прилад?

Як переконатися, що він справний?

До чого може призвести коротке замикання?

Розгляньте малюнок у підручнику. Як вважаєте, чому стало- ся пошкодження пилососа?

Чим це небезпечно?

Розгляньте малюнок на с. 57.

Що може статися, якщо одночасно ввімкнено багато елект- ричних приладів або ж в одну розетку ввімкнено кілька електрич- них приладів?

Яка небезпека може виникнути за цих обставин?

Чому не можна користуватися електричними приладами без дозволу дорослих?

Що необхідно робити, якщо ви вдома відчули запах диму, по- бачили іскри, полум'я?

Якщо ж удома нікого немає, за яким номером необхідно не- гайно телефонувати?

Чому не можна лякатися й панікувати?

Чому в жодному разі не можна гасити електричні прилади водою?

Розгляньте малюнки на с. 58. Укладіть за ними гасла.

Чому не можна торкатися обірваних проводів?

Чому не можна вставляти у розетку цвяхи та інші металеві предмети?

Чому не можна торкатися того, хто перебуває під дією елек- тричного струму?

Як надати допомогу ураженому електричним струмом?

Чому за цих обставин необхідно відключити електрику в по- мешканні?

Чому потрібно стати на гумовий килимок, або дерев'яну до­щечку, або навіть на книжку?

Чому відводити провід від постраждалого необхідно сухим дерев'яним або пластмасовим предметом?

Розгляньте малюнки та запам'ятайте, як слід допомагати ура- женому електричним струмом. Укладіть правила.

Фізкультхвилинка

— Що ж, мабуть, настав вже час

Трохи відпочити,

Хочу на фізкультхвилинку

Всіх вас запросити.

Раз — підняли руки вгору.

Два — схилились всі додолу.

Руки в боки!

Повернулись, нахилились І вправо і вліво — Щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири! Набираємося сили. Нахиліться, поверніться, До товариша всміхніться.

Робота в зошиті (С. 28-29)

1) № 1. Розгляньте малюнки. За малюнками сформулюйте від- повідні правила.

2) № 3. Розгляньте малюнки. Розфарбуйте предмети, якими можна скористатися, щоб допомогти постраждалому від уражен- ня струмом, зеленим кольором, а ті, якими не можна, — червоним. (Металева трубка, дерев'яне весло, мотузка, палка, швабра, пара- солька, лінійка.)

3) Тест «Так чи ні?»

Якщо ти відчув запах диму або горілого, побачив іскри та не- велике полум'я, треба:

О терміново сказати про це батькам чи сусідам; О залити полум'я водою; О накрити ганчіркою.

Якщо загорівся електроприлад, необхідно: О залити його водою;

О вийняти шнур із розетки, обмотавши руку ганчіркою; О накрити електропривод ковдрою; О відрізати шнур ножем; О покликати дорослих.

Побачивши на вулиці обірваний електропровід, ти: О підійдеш ближче;

О негайно повідомиш дорослих; О скажеш друзям.

Поблизу електрощитової та ліній електропередач можна: О гратися;

О торкатися опор;

О прив'язувати корів; О немає жодної правильної відповіді.

Якщо вмикати одночасно велику кількість електроприладів у розетку:

О вони можуть згоріти; О перегріється провід; О нічого страшного не трапиться.

Користуючись праскою, ти ставиш її: О на керамічну підставку:

О підошвою на стіл.

5. Підсумок уроку

Якими електричними приладами ви користуєтесь самостійно?

Яких правил при цьому ви дотримуєтесь?

Коли може статися коротке замикання в електричній мережі? пошкодження електроприладів?

Чому не можна гасити електричні прилади водою?

Які правила безпечної поведінки з електричним струмом вам відомі?

Чому їх треба дотримуватись?

Як надати допомогу ураженому електричним струмом?

Вчительска мережа online